Печатна реклама

Изработване на визитки

В днешно време визитката е своеобразна реклама на нашия бизнес. Представяйки се на бизнес среща, често тя започва с размяната на визитки. Освен, че е важно информацията върху визитката да бъде коректна и ясна, нейната визия също е от голямо значение, тъй като тя говори за деловия имидж, който имаме.

Най-ранните примери за визитни картички датират от 15 век в Китай. По същество представлявали малки картички, които хората носели със себе си, които описвали колко страхотни/важни били те. Когато даден човек искал да се срещне с друг човек, той изпращал визитна картичка като покана за среща.

В средата на 17 век визитните картички достигнали до Европа. По размер били с големината на карти за игра. Били гравирани, релефни и често с позлатени елементи. Етикетът в употребата на визитните картички бил много специфичен. Те се използвали за всякакви поводи - от бизнес до лични срещи. Едно от големите предизвикателства по онова време било липсата на точни адреси. Затова по онова време на едната страна се поставяла рекламна информация за бизнеса, а на другата се изобразявала карта, за да може да бъде намерен по-лесно бизнесът.

С настъпването на индустриалната революция през 18 век, нуждата от възможност да представиш себе си и бизнеса си нараства все повече.

В наши дни визитката все още се използва като мерило за успешен бизнес партньор. В ЕТАЛОН можете да разчитате на нас за изготвянето на представителен имидж чрез вашите визитни картички.

Изработване на флаери

Флаерът представлява форма на печатна реклама, предназначена за разпространение на публични места или по пощенски кутии.

В ЕТАЛОН можем да изработим дизайн на флаери на база задание от клиента. Печатът може да бъде пълноцветен, едностранен или двустранен.

Изработване на менюта за заведения или хотелски брошури

Никой не обича гледката на замърсено, омазнено и захабено меню. Това отблъсква клиентите моментално.

Хубавото заведение има нужда от представително изглеждащо меню. В ЕТАЛОН изработваме менюта спрямо задание и предоставена от клиента информация за ястията и снимки при необходимост.